Història

Les torres de guaita ja exitien en época romana. Actuaven com a mitjà de comunicació, control i defensa de vies de comunicació i poblacions. A les terres de l'Ebre es poden diferenciar dues disposicions de les torres: les que formaven els sistema de protecció del litoral i que, per tant, es situaven paral·lelament a la línia de la costa, i les que trobem al llarg del riu, normalment a banda i banda de forma aparellada. 

Donada la seva finalitat defensiva sovint no tenien porta d'accés a nivell de terra i calia enfilar-se amb una escala per entrar-hi. N'hi ha de base quadrada o rectangular i de base rodona i es construien amb còdols o pedra sense treballar. També incorporaven merlets, sageteres i matacans. Les que es troben sobre sòl molt antic cal suposar que provenen d'una primera construccióromana o pre-romana. Moltes van ser renovades durant la dominació àrab (s. XIV-XV).

Les torres han passat, sovint per diferents estadis i reconstruccions. Les menys velles són les que es troben allà on el sòl és més nou, sobre terres d'al·luvió. També les de costa, aixecades aquestes últimes a causa de les incursions de pirates turcs i musulmans (s. XVI-XVII).

 

La Torre del Prior

El nom prové, potser, per haver estat propietat de Ponç prior de la canònica de Tortosa a finals del s. XII. Es troba entre l'Aldover i Jesús, prop de Tortosa, a la riba dreta de l'Ebre i a poca distància d'una altra torre: la deLlaver. És de planta quadrada de costat de 6.3 m i 14 m d'alçada i cares arrebossades fetes de còdols en filades horitzontals units amb morter.

Consta de Planta baixa, amb una porta a peu de terra, amb arcada de mig punt, oberta a posteriori. Primera planta on la porta d'accés original, també de mig punt, ha estat convertida en finestra. Segona planta on s'aprecia perfectament la marca de l'encofrat de canya usat per fer el sostre i on també hi ha una obertura. Terrassa , coronada amb corsera, merlets i permòdols. Al voltant de la torre s'alça un conjunt de masades reconstruides recentment. La finalitat de defensa del territori proper a la torre explica aquestes edificacions annexes. Sovint aquests masos podien acabar convertint-se en una nova vila, com ha passat a La Galera, Amposta, Tivenys .... Actualment està catalogada com a BCIN (Bé cultural d’interès nacional).

Rehabilitación

La torre presentava diverses mancances i desperfectes: pèrdua de l'arrebossat a les parets interiors i exteriors, un merlet destruit, manca de tancaments, terres en molt mal estat, cap accés a les plantes segona i a la terrassa .... Durant l'any 2006 comença la restauració emprant materials de la zona i tècniques constructives originals (pedra d'Ulldecona per els terres,morter de calç per als arrebossats). S'instal·len escales a les plantes superiors, tancamentes de fusta a les obertures i instal·lació d'enllumenat. En definitiva, tot i afegir alguns elements propis dels temps actuals, la torre s’ha restaurat, retornant-li la fesomia formal, material i cromàtica que tenia originalment.


Reserves

652 931 511