El conjunt de masos estan envoltas de tancats que antigament estaven dedicats al cultiu i criança d'animals. Actualment aquests espais estan erms però en un futur proper és previst l'enjardinament i instal·lació d'equipament per al lleure. La superfície total aproximada d'aquests tancats és d'una hectàrea.Reservas

652 931 511